RIP là gì?

RIP là gì?

RIP là gì? RIP được viết tắt của từ gì? Đây là một từ thường thấy xuất hiện dưới bình luận của những bản tin trên mạng về cái chết của những người nổi tiếng.

RIP hoặc R.I.P được viết tắt từ cụm từ Requiescat In Pace (tiếng Latinh) thường xuất hiện trên bia mộ với ý nghĩa mong người đã chết Hãy An Nghỉ, trong tiếng Anh cụm từ này tương đương với Rest In Peace.

RIP dùng với ý nghĩa thay lời tiễn biệt mong người đã khuất an giấc nghìn thu.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra