Posts

Showing posts from July, 2015

Điểm GPA của Steve Jobs ở trung học là bao nhiêu?

GPA là gì?