Đáp án chính thức đại học đợt 1 năm 2014

Chiều nay Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi đại học khối A, A1, V đợt 1 năm 2014. Sau đây là đáp án chính thức, xin nhấn vào môn thi tương ứng để xem. Nếu máy tính của bạn không đọc được nội dung, hãy xem hướng dẫn ở phần lưu ý để cài đặt phần mềm phù hợp.


- Toán: Đề thi | Đáp án
- Lý: Đề thi | Đáp án
- Hóa: Đề thi | Đáp án
- Tiếng Anh: Đề thi | Đáp án

* Lưu ý: Để xem các tệp tin máy tính của bạn cần cài đặt chương trình đọc PDF. Nếu bạn chưa có phần mềm này có thể sử dụng Foxit Reader hoặc Adobe Reader.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra