Những điều dễ và khó trong cuộc sống

Dễ và khó

"Easy is to judge the mistakes of others,
Difficult is to recognize our own mistakes.

Easy is to hurt someone who loves you,
Difficult is to heal the wound.

Easy is to set rules,
Difficult is to follow them.

Easy is to dream every night,
Difficult is to fight for a dream.

Easy is to say we love,
Difficult is to show it every day.

Easy is to make mistakes,
Difficult is to learn from them."Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác,
Nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương,
Nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc,
Nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm,
Nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương,
Nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm,
Nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.


PS: Những câu dịch tiếng Việt này được lấy từ video chứ không phải tự dịch như mọi khi :) Trong video có nhiều câu hơn, xin mời xem bên dưới.


Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra