Lời khuyên của tỉ phú Warren Buffett về đầu tư

Lời khuyên của Warren Buffett

On earning: "Never depend on single income. Make investment to create a second source".
On spending: "If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need".
On savings: "Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving".
On taking risk: "Never test the depth of river with both the feet".
On investment: "Do not put all eggs in one basket".
On expectations: "Honesty is very expensive gift. Do not expect it from cheap people".Về kiếm tiền: "Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai".
Về tiêu xài: "Nếu bạn mua những thứ mà bạn không cần, sớm muộn gì bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần".
Về tiết kiệm: "Đừng tiết kiệm những khoản còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy tiêu những khoản còn lại sau khi tiết kiệm."
Về rủi ro: "Đừng bao giờ thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân."
Về đầu tư: "Đừng đặt hết trứng vào một cái rổ"
Về kỳ vọng: "Sự trung thực là món quà đắt giá. Đừng mong chờ nó từ những kẻ rẻ tiền."

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra