Lời khuyên của tỉ phú Warren Buffett về đầu tư

Lời khuyên của Warren Buffett

On earning: "Never depend on single income. Make investment to create a second source".
On spending: "If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need".
On savings: "Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving".
On taking risk: "Never test the depth of river with both the feet".
On investment: "Do not put all eggs in one basket".
On expectations: "Honesty is very expensive gift. Do not expect it from cheap people".Về kiếm tiền: "Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai".
Về tiêu xài: "Nếu bạn mua những thứ mà bạn không cần, sớm muộn gì bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần".
Về tiết kiệm: "Đừng tiết kiệm những khoản còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy tiêu những khoản còn lại sau khi tiết kiệm."
Về rủi ro: "Đừng bao giờ thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân."
Về đầu tư: "Đừng đặt hết trứng vào một cái rổ"
Về kỳ vọng: "Sự trung thực là món quà đắt giá. Đừng mong chờ nó từ những kẻ rẻ tiền."

Popular Posts