Biểu tượng cảm xúc Facebook

Biểu tượng cảm xúc Facebook
Biểu tượng cảm xúc Facebook

Thành ngữ có câu "trăm nghe không bằng mắt thấy". Thật vậy một biểu tượng cảm xúc có giá trị hơn nhiều so với những câu chữ bình thường. Không phải ai cũng nhớ hết cách gõ biểu tượng cảm xúc của Facebook khi bình luận ngoại trừ bạn là một tín đồ Facebooker chính hiệu! Chỉ một số biểu tượng này hiện trong của sổ chat, số còn lại là những biểu tượng ẩn.Các biểu tượng cảm xúc Facebook này hoạt động trên tin nhắn, chat và bình luận nhưng chỉ một số ít hoạt động trên tường, cập nhật trạng thái và điện thoại.

Cách dùng: Gõ các ký tự đặc biệt ở phần shortcut bên phải trong lúc soạn tin nhắn, chat và bình luận để hiện biểu tượng mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể thử xem biểu tượng cảm xúc sẽ hiện như thế nào bằng cách nhập vào bình luận Facebook ở ngay phía dưới đây!

Biểu tượng cảm xúc Facebook
Biểu tượng cảm xúc Facebook

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra