Bài tập dịch tiếng Anh: The job

Việc tốt

Tuần này chuyên mục bài tập dịch tiếng Anh mời bạn thử sức với một tình huống phỏng vấn xin việc của hai ứng viên, trong đó một người được trúng tuyển nhờ trả lời theo cách đáng suy ngẫm.Như thường lệ, bạn dịch tiếng Việt bằng cách comment bên dưới bằng tài khoản Facebook hoặc Disqus.

THE JOB

A woman was being interviewed for a job. "You understand that before we can offer you a position, you must take a short test."
"Of course," she answered.
"Well, how much is two plus two?"
"Four."
A second applicant entered the room. After a short interview, the recruiter asked, "Are you ready for the test?"
"Yes."
"Well, how much is two plus two?"
The applicant answered, "whatever the boss says it is."
The second applicant got the job.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra