Bài đọc tiếng Anh sơ cấp đến trung cấp

Truyện ngắn tiếng Anh

Bạn đang tìm bài học tiếng Anh vừa để tập nghe vừa để tập đọc và cũng cố thêm vốn từ vựng. Trang web mà tôi giới thiệu dưới đây có rất nhiều câu chuyện ngắn đáp ứng nhu cầu trên. Trang cũng cung cấp rất nhiều tình huống đàm thoại, tất cả đều có âm thanh đính kèm.
Tham khảo bài viết nên đọc nhiều để biết thêm từ mới để tìm một phương pháp học tập hợp lý.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra