5 cách nói "I don't know"

Your guess is as good as mine

Một trong những câu mà người nói tiếng Anh hay sử dụng đó là "I don't know". Ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ luôn có những thứ mà bạn chưa hề biết. Bối rồi và mắc lỗi đó là một phần của việc học ngoại ngữ.

Nhưng điều đó không có nghĩa bạn cho phép mình sử dụng một câu chán òm mà người khác hay sử dụng. Ngay cả mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn vẫn có thể thể hiện bản thân theo cách riêng mình.Dưới đây là một vài cách khác để nói cho người hỏi biết rằng bạn không biết câu trả lời thay vì nói "I don't know".

1. I have no idea.
2. Who knows?
3. Don't ask me!
4. Beats me!
5. Your guess is as good as mine.

Thỉnh thoảng bạn nghe người bản xứ nói hoặc viết "I dunno", đây là một kiểu nói trực tiếp của "I don't know" và được xem như tiếng lóng.

Bây giờ bạn đã biết thêm một vài cách khác để nói "I don't know", hãy nhớ sử dụng khi có dịp. Đừng quên để lại comment và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới bài viết này.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra