Yêu từ cái nhìn đầu tiên
There was a girl who was playing in the park when she saw a picture in the bush. Since that day, she kept the photo, but forgot about it until she was married. One day her husband asked her who the little boy was in her wallet. She answered: "My first love". Then the husband smiled and said, "I lost this picture when I was nine years old." This story gives me hope that love at first sight exists.

Có một cô bé đang vui chơi trong công viên bổng thấy một tấm ảnh trong bụi rậm. Cô bé lưu giữ tấm ảnh kể từ ngày hôm đó nhưng quên bẵng đi cho đến khi lấy chồng. Một hôm chồng cô gái hỏi cậu bé trong hình để trong ví là ai. Cô gái trả lời: "Mối tình đầu của em". Lúc ấy người chồng mỉm cười và nói, "Anh đã để mất tấm ảnh này lúc 9 tuổi." Câu chuyện này cho ta hy vọng rằng yêu từ cái hình đầu tiên vẫn còn tồn tại.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra