Truyện cười tiếng Anh: Đàn ông giống như mẹ

Đàn ông như mẹ

Kid: What's a man?
Dad: A man is who loves unconditionally, cares about you and protects you.
Kid: When I grow up, I'll be a man like mom.

Con: Đàn ông là gì?
Bố: Đàn ông là người yêu con không điều kiện, chăm sóc và bảo vệ con.
Con: Khi con lớn, con sẽ trở thành đàn ông giống như mẹ.

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra