Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận

Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận

"Love is a game in which one always cheats." - Honoré de Balzac

Tình yêu là một trò chơi mà trong đó người ta luôn gian lận.

Popular Posts