Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận

Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận

"Love is a game in which one always cheats." - Honoré de Balzac

Tình yêu là một trò chơi mà trong đó người ta luôn gian lận.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra