Tình yêu đôi lúc đến như một giấc mơ

Tình yêu đôi lúc đến như một giấc mơ

"Love sometimes comes like a dream and leaves like a nightmare." - Unknown

Tình yêu đôi lúc đến như một giấc mơ và ra đi như một cơn ác mộng.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra