Tình yêu đôi lúc đến như một giấc mơ

Tình yêu đôi lúc đến như một giấc mơ

"Love sometimes comes like a dream and leaves like a nightmare." - Unknown

Tình yêu đôi lúc đến như một giấc mơ và ra đi như một cơn ác mộng.

Popular Posts