Tại sao tóc của bố màu trắng?

Tại sao tóc của bố màu trắng

Kid: Why some of your hair are white, dad?
Dad: Every time a son makes his dad unhappy, one of his father's hair turns white ....
Kid: I now understand why grandpa's hairs are all white.

Con: Tại sao một vài sợ tóc của bố màu trắng vậy bố?
Bố: Mỗi khi con trai làm cho bố của cậu ấy buồn, một sợi tóc của bố cậu ấy sẽ chuyển sang màu trắng ...
Con: Bây giờ thì con hiểu tại sao tóc của ông nội tất cả đều trắng.

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra