Người phụ nữ có 10 người con cùng tên

Truyện cười tiếng Anh

A woman went down to the welfare office to get aid. The office worker asked her, "How many children do you have?"
"Ten," she replied.
"What are their names?" he asked.
"David, David, David, David, David, David, David, David, David and David," she answered.
"They're all named David?" he asked "What if you want them to come in from playing outside?"
"Oh, that's easy," she said. "I just call 'David,' and they all come running in."
"And, if you want them to come to the table for dinner?"
"I just say, 'David, come eat your dinner'," she answered.
"But what if you just want ONE of them to do something?" he asked.
"Oh, that's easy," she said. "I just use their last name!Một phụ nữ đến văn phòng phúc lợi để nhận trợ cấp. Nhân viên văn phòng hỏi bà, "Bà có mấy con?"
Người phụ nữ trả lời, "Mười."
Nhân viên hỏi tiếp, "Các con bà tên gì?"
Người phụ nữ trả lời, "David, David, David, David, David, David, David, David, David và David."
Nhân viên hỏi tiếp, "Tất cả đều tên David à? Bà làm thế nào để gọi chúng về nhà khi chúng đang chơi ở bên ngoài?"
Người phụ nữ trả lời, "Ô, dễ ợt! Tôi chỉ cần gọi David và tất cả bọn chúng sẽ vào ngay ấy mà."
"Và, nếu muốn chúng vào bàn ăn tối thì làm sao?"
"Tôi chỉ cần nói 'David, đến ăn tối nào'," người phụ nữ trả lời.
"Nhưng bà làm thế nào để kêu một đứa làm việc gì đó?" nhân viên hỏi tiếp.
"Ô, dễ quá! Tôi chỉ cần dùng họ của chúng" người phụ nữ nói.

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra