Lấy nhau anh phải bỏ xem bóng đá

Lấy nhau anh phải bỏ xem bóng đáGirl: If we get married, you must stop smoking.
Boy: OK.
Girl: Drinking too.
Boy: OK.
Girl: Going to night clubs too.
Boy: OK.
Girl: And watching soccer with your boys too.
Boy: OK.
Girl: What else can you leave?
Boy: The idea of marrying you.

Nữ: Nếu chúng ta lấy nhau, anh phải bỏ hút thuốc.
Nam: Được thôi.
Nữ: Cũng bỏ uống rượu.
Nam: Được thôi.
Nữ: Bỏ luôn đi hộp đêm.
Nam: Được thôi.
Nữ: Và bỏ xem bóng đá với các chiến hữu của anh.
Nam: Được thôi.
Nữ: Còn gì khác có thể từ bỏ nữa không?
Nam: Ý định cưới em làm vợ.

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra