Làm sao nghe được tiếng Anh?

Làm sao nghe được tiếng Anh

Chia sẻ thú vị của một thầy giáo tiếng Anh về cách thức học tiếng Anh của phần đông học sinh – sinh viên Việt Nam. Bài viết này được đăng cách đây khoảng 5 năm trên một diễn đàn học tiếng Anh tuy nhiên vẫn còn hữu ích và như mới hôm qua đối với nhiều người.

"Hãy vứt cái phao sớm chừng nào hay chừng nấy, nếu không nó trở thành một trở ngại cho bạn khi bạn muốn bơi nhanh và xa.

Hãy vứt những chữ viết khi nghe nói, nhanh chừng nào hay chừng ấy, nếu không chúng sẽ cản trở bạn và bạn không bao giờ thực sự 'nghe' được tiếng Anh!" Trích chia sẻ của thầy.

Xem trực tuyến: http://bit.ly/HZD9Ag
Tải về máy: http://bit.ly/1f2TSR0

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra