Hãy suy nghĩ trước khi nói

Hãy suy nghĩ trước khi nói

A 24 year boy seeing out from the train window, shouted, "Dad, look the trees are going behind!"

Dad smiled and a young couple sitting nearby, looked at the 24 year old's childish behavior with pity.

Suddenly he again exclaimed "Dad, look the clouds are running with us!"

The couple couldn't resist and said to the old man, "Why don't you take your son to a good doctor?"

Old man smiled and said "I did and we are just coming from the hospital, my son was blind from birth, he just got his eyes today"

Think before you speak!Trong lúc nhìn ra cửa sổ tàu hỏa, cậu thanh niên 24 tuổi hét lên, "Bố ơi, hãy xem cây cối đang đi phía sau kìa!"

Ông bố mỉm cười, một cặp đôi trẻ ngồi gần đó ái ngại nhìn hành vi ngây ngô của cậu thanh niên 24 tuổi.

Đột nhiên cậu lại la lên, "Bố ơi, hãy xem mây chạy theo chúng ta kìa!"

Cặp đôi không chịu được và nói với ông bố, "Sao ông không đưa con trai đến bác sĩ giỏi?"

Ông bố mỉm cười và nói "Tôi đã làm và chúng tôi vừa mới ra viện, con trai tôi bị mù từ lúc mới sinh, nó mới vừa sáng mắt hôm nay".

Hãy suy nghĩ trước khi nói!

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra