Hãy chờ ta một phút

Đồng xu Mỹ

A man is talking to God "God, how long is a million years to you?"
God answers, "To me, it's about a minute my dear"
"God, how much is a million dollars to you?" asked the man.
"To me, it's a penny my dear." God replied.
"God, may I have a penny?" said the man trying to trick the god.
"Wait a minute my dear" said the God with a smile on his face.

Một người gặp Thượng Đế bèn hỏi "Thưa Thượng Đế, một triệu năm nghĩa là bao lâu?"
Thượng Đế trả lời, "Đối với ta, nó chỉ là một phút."
Người đàn ông hỏi tiếp, "Thưa Thượng Đế, một triệu đô-la nghĩa là bao nhiêu?"
Thượng đế trả lời, "Đối với ta, nó chỉ là một xu."
Người đàn ông cố gắng trêu chọc Ngài "Thưa Thượng Đế, Ngài có thể cho con xin một xu?"
Thượng Đế tươi cười trả lời, "Hãy chờ ta một phút"

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra