Em không xinh đẹp, giàu có nhưng em có trái tim

Em không xin đẹp nhưng em có trái tim

"I may not be pretty, I'm not rich, I don't have a perfect body, but I have a good and warm heart for those who care." - Unknown

Em có thể không xinh đẹp, em không giàu có, em không có thân hình hoàn hảo, nhưng em có trái tim ấm áp và chân thành dành cho những ai quan tâm em.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra