Đừng khóc vì nó đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra

Đừng khóc vì nó đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

"Don't cry because it's over, smile because it happened." - Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra