Dù sư tử hay linh dương, bạn đều phải chạy mỗi khi mặt trời ló dạng

Sư tử hay linh dương đều phải chạy"Every morning in Africa, a gazelle wakes up.
It knows it must run faster than the fastest lion,
Or it will be killed.

Every morning a lion wakes up.
It knows it must outrun the slowest gazelle,
Or it will starve to death.

It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle.
When the sun comes up in the morning, you'd better be running."


Ở châu Phi vào mỗi sáng, con linh dương thức dậy.
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất,
Hoặc nó sẽ bị giết.

Mỗi sáng con sư tử thức dậy.
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất,
Hoặc nó sẽ bị chết đói.

Không quan trọng cho dù bạn là sư tử hay linh dương.
Khi mặt trời mọc buổi sáng, bạn đều phải chạy.


Đoạn trích trên từ quyển sách nổi tiếng "Thế giới phẳng" (The world is flat) của Thomas Friedman. Có nhiều giả thiết về tác giả của nó, theo PC Magazine xuất bản ngày 28/06/1994, nó được viết bởi một người khiếm thị trên giường bệnh có tên là Ed. Tuy nhiên Wikipedia thì 'credit' đoạn trích này cho Abe Gubegna.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra