Đàn ông may mắn nếu anh ta là mối tình đầu của phụ nữ

Đàn ông may mắn nếu anh ta là mối tình đầu của phụ nữ

"A man is lucky if he is the first love of a woman. A woman is lucky if she is the last love of a man." ― Charles Dickens

Một người đàn ông may mắn nếu anh ấy là mối tình đầu của một người phụ nữ. Một người phụ nữ may mắn nếu cô ấy là mối tình cuối của một người đàn ông.

Popular Posts