Armadillo linh vật World Cup 2014

Armadillo là con gì? Armadillo là một loài bò sát vỏ cứng hay còn gọi là con tatu, có khả năng cuộc tròn lại như quả bóng mỗi khi gặp nguy hiểm. Trong tiếng Tây Ban Nha, armadillo có nghĩa là "võ sĩ nhỏ", trên mình nó có sừng giống như một võ sĩ mang giáp bảo vệ.

Có nhiều giống tatu khác nhau 7 đốt, 8 đốt và 9 đốt thường chạy trốn kẻ thù bằng cách chui xuống hang để tìm chỗ nấp; riêng loài armadillo chỉ có 3 đốt, khi gặp kẻ thù nó cuộn tròn lại thành quả cầu như một kiểu tự vệ.Cũng vì đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên loài bò sát armadillo được chọn làm linh vật World Cup 2014 tại Brazil vào tháng 6 tới đây nhằm mục đích kêu gọi thế giới chung tay bảo vệ loài động vật này.

Linh vật World Cup 2014 tại Brazil
Linh vật World Cup 2014 tại Brazil

Hình ảnh thực con armadillo
Hình ảnh thực loài bò sát Armadillo

Con tatu đang cuộn tròn
Bò sát Armadillo đang cuộc tròn

* mascot (n): linh vật

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra