Anh yêu em không phải vì em là ai

Anh yêu em không phải vì em là ai

"I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you." - Roy Croft

Anh yêu em không phải vì em là ai mà là anh là ai khi anh bên cạnh em.
Advertisements
Nhấn thích nếu tôi thấy có ích!
 
X