ASAP là viết tắt của từ gì?

ASAP là viết tắt của từ gì

ASAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh gì? Đây là một cụm từ rất thường hay xuất hiện trong thư từ trao đổi kinh doanh cũng như văn bản liên quan đến đời sống thường ngày.

Viết tắt của As Soon As Possible, có nghĩa là "càng sớm càng tốt".

Popular posts from this blog

GPA là gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra