Phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Nhìn chung có sự khác nhau khi phát âm chữ cái thứ 26 Z giữa người Mỹ và người Anh. Cách phát âm người Anh đọc là ZED, người Mỹ là ZEE. Nhấn play để xem video.
Phụ âm ZPopular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra