Phát âm bảng chữ cái tiếng Anh

Nhìn chung có sự khác nhau khi phát âm chữ cái thứ 26 Z giữa người Mỹ và người Anh. Cách phát âm người Anh đọc là ZED, người Mỹ là ZEE. Nhấn play để xem video.
Phụ âm ZPopular Posts